U bevindt zich hier: Contact » Aanmelding

Aanmelding

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Om een planning te maken voor een groepsindeling is het voor ons fijn wanneer leerlingen al tijdig worden opgegeven. In de regel worden de kinderen aangemeld als ze 3 jaar zijn geworden.

Hoe kom ik meer te weten over Het Startblok?

  • Op deze website vindt u de schoolgids. Hierin staat onze visie en missie en hoe we dit in de praktijk uitvoeren.
  • We nodigen u graag uit voor een rondleiding door onze school. Natuurlijk hebben we dan ook ruimte voor het beantwoorden van uw vragen. Neem contact op met ons door het invullen van het formulier.

Rondleidingen vinden plaats op maandag t/m donderdag.
Na ontvangst van uw email zal er contact (per email of telefonisch) met u opgenomen worden voor het beantwoorden van uw vraag of het plannen van een rondleiding.

Bestaat er een wachtlijst?

Nee, geen enkele school van het VCO kent een wachtlijst.

4 jaar en dan naar school?

Ja, zodra uw kind 4 jaar is mag hij/zij naar school. De maand december is voor de kinderen een drukke maand. De feestdagen kunnen bij onze jongste leerlingen spanning met zich meebrengen. Om die reden zullen tijdens de genoemde maand geen nieuwe leerlingen instromen. Kinderen die in de maand december 4 jaar worden, zijn vanaf januari van harte welkom.

In het belang van uw kind worden er in de 6 weken voorafgaand aan de zomervakantie geen kinderen meer geplaatst. Kinderen die in deze 6 weken 4 jaar worden starten in het nieuwe schooljaar. Mocht dit problemen opleveren zoeken we met elkaar naar een passende oplossing. 

Zijn er wendagen?

Ja, er zijn vijf wenmomenten voor kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden. Deze wenmomenten worden in overleg met u gepland. Mocht uw kind direct na de zomervakantie starten op school, dan wordt het voor de zomervakantie uitgenodigd voor een kennismaking met leerkracht en klasgenootjes. 
Meestal starten we in de loop van het schooljaar een 'instroomgroep'. Dit is een groep 1 die later start in het jaar. Kinderen die rondom de start van deze groep 4 jaar worden hebben geen wenmoment. 

Wat moet ik doen om mijn kind aan te melden?

Stap 1: Vul deel 1 in voor het aanmelden van uw kind en lever deze in op school.
Graag ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk afgeven aan een leerkracht op school voor controle van het BSN-nummer. (Dit is een verplichte procedure ten gevolge van AVG-wetgeving)

Stap 2: U krijgt een bevestiging per email wanneer uw aanmelding door ons verwerkt is. 

Stap 3:

  • Start uw kind met 4 jaar bij ons op school? Rondom de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden wordt ouders/verzorgers gevraagd, middels telefonisch contact, aanmeldformulier deel 2 in te vullen en in te leveren op school. Indien van toepassing, wordt er met uw toestemming een overdracht gedaan vanuit het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal. Als er bijzonderheden zijn omtrent de ontwikkeling en/of gedrag van uw kind gaan we met elkaar in gesprek over de onderwijsbehoeften van uw kind. Als er geen bijzonderheden zijn wordt er over gegaan tot inschrijving.
     
  • Is uw kind al schoolgaand en wordt hij/zij aangemeld bij ons, dan zal er eerst contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers en huidige school. Indien er geen bijzonderheden zijn, dan wordt er over gegaan tot inschrijving. In afstemming tussen school en ouders/verzorgers is er mogelijkheid om een dag(deel) mee te draaien alvorens er gestart wordt.