U bevindt zich hier: Groepen » 2017 - 2018 » Groep 4a

Wie zijn wij?

Wij zijn groep 4a!

Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Marloes in de groep en op dinsdag en woensdag is juf Gerdien er.

Wat leren we dit jaar?

We leren een heleboel!

Godsdienst

Rekenen:

optellen en aftrekken tot 100 (binnen en óver het tiental)

springen over de getallenlijn

tientallen en eenheden

klokkijken: analoog en digitaal (12 uur).

tafels tot 10

meten: km m cm

windrichtingen

maanden

Wilt u thuis ook oefenen met:

splitsingen tot 20

tafels

klokkijken

Taal

Methode Staal. Taal en Spelling lopen op met elkaar. Ieder hoofdstuk heeft een ander thema.

Interactieve lessen met een digitaal gedeelte op het bord, met gebruik van een bronnenboek,

In het werkboek staan oefeningen om woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven te oefenen.

Les 1 en 5: woordenschat; les 2 en 6: taal verkennen; les 3 en 7: spreken en luisteren; les 4 en 8: schrijven

Spelling

Methode Staal. Taal en Spelling lopen gelijk met elkaar. Ieder hoofdstuk heeft een ander thema

12 verschillende categorieën. De categorieën komen jaarlijks terug in een moeilijkere vorm.

Kinderen leren bij elk woord de juiste categorie. Bij elk woord wordt de regel opgezegd, het woord gehakt en dan pas opgeschreven.

Elke les is een herhaling van de vorige les, een digitaal gedeelte met bijbehorend filmpje, een dictee en daarna een bladzijde met oefeningen in het werkboek.

In de 4e week is er een controledictee (wordt niet thuis geleerd), met daarna een herhalingsweek.

Lezen

We hebben een niewe leesmethode: Station Zuid. Deze leesmethode wordt dagelijks gebruik om zo het technisch lezen, vloeiend lezen en de leesbevordering te verbeteren.

Plezier hebben in lezen is belangrijk. Laat uw kind zelf een boek uitzoeken. 1x per week gaan we in de schoolbieb een boek uitzoeken.

Twee keer in het jaar wordt de AVI-toets en de DMT-toets afgenomen. Kinderen die nog niet het gewenste niveau hebben, oefenen extra met Connect (3x per week)

Gewenste AVI niveau voor groep 4 is; in januari M4; in juni E4; hoger mag uiteraard ook!

Belangrijk: wilt u ook thuis met uw kind lezen=> voorlezen, samen lezen, om en om lezen, zelfstandig lezen etc.

Schrijven

Schrijfmethode: Schrijfvaardig

We leren dit jaar alle hoofdletters

Er wordt aan elkaar geschreven

Na de kerst gaan de kinderen met pen schrijven

 Engels

Eén keer in de week

Methode Take it Easy

Alleen luisteren, praten en zingen

De leerkracht praat gedurende de les alleen in het Engels

Doel voor groep 4; vergroten van de woordenschat. Begrijpen en verstaan.

We sing songs, we listen to stories, we play wordgames, we draw pictures.

'Hello, hello, Stand up and say hello, Hello, hello, Stand up and take it easy!'

 Wereldoriëntatie

Grenzeloos: Nieuwe methode, die voor het eerst in groep 4 wordt gebruikt.

Omvat aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Nieuwe methode Kwink

Een interactieve, digitale methode.

Gaat in op de actualiteiten van nu.

Er wordt veel aandacht besteed aan de regels van school en in de klas.

Creatieve vakken

Gymnastiek
Op de dinsdag- en en donderdagmorgen gaan we naar de gym. Alle kinderen hebben op deze dagen hun gymkleding(broek,shirt, gympakje en schoenen) in een tas bij zich.

Huiswerk

Sommige kinderen hebben het nodig om thuis te oefenen.

In groep 4 is het heel zinvol om te oefenen met:

- de tafels tot 10,
- plus- en minsommen tot 20,
- spelling
- lezen

Wanneer het nodig is, om thuis extra te oefenen, dan hoort u dit van ons. Uw kind krijgt dan extra werk mee naar huis, met tips hoe het beste geoefend kan worden. 10 Minuten oefenen per dag is al voldoende!

Handige websites en gebruik van de computer

We proberen 2x per week klassikaal op laptops te werken, met bijvoorbeeld Staal en Ambrasoft.

We gebruiken alleen educatieve computerspellen.

Sommige kinderen maken ook gebruik van Word om bijvoorbeeld een verhaal te schrijven

www.kennisnet.nl
www.tabletportaal.nl
www.klokkijken.nl
www.rekenen-oefenen.nl
www.taal-oefenen.nl
https://tafels-oefenen.nl
www.ambrasoft.nl

www.citotrainer.nl
www.google.nl (rekenspelletjes, klokkijken, spelling oefenen etc.)

Overige zaken

Het stoplicht: leren zelfstandig te werken en omgaan met uitgestelde aandacht.

De time timer kan helpen bij het verbeteren van de concentratie

Elke maandag staat de zendingsbus klaar!

Klassendienst
Elke dag  zijn er 2 kinderen onder schooltijd en erna klassenhulp. Na schooltijd ruimen ze samen met de juf de klas netjes op en helpen waar nodig. Dit duurt maximaal 15 minuten. Kinderen stellen zelf hun ouders hiervan op de hoogte.

Eten en drinken
De kinderen nemen voor elke ochtendpauze iets te eten en te drinken mee naar school. Op dinsdagochtenden vragen we of de kinderen fruit mee willen brengen.

Tafels
In groep 4 zullen we de tafels 1 t/m 10 behandelen. De kinderen kunnen hiervoor een tafeldiploma verdienen. Via de mail zullen we vermelden wanneer we hiermee starten.

                                                                                         

Contact
Wij willen ons graag samen met u inzetten voor de belangen van uw kind. We vinden het daarom belangrijk dat er een goed contact is. Dit is er vaak al door o.a. de 10-minuten-avonden en de rapport-gesprekken. Heeft u op andere momenten vragen, opmerkingen of suggesties? Wees welkom!

email adressen: marloesjuffer@stichtingvco.nl en gerdienbles@stichtingvco.nl