U bevindt zich hier: Groepen » 2017 - 2018 » Groep 4b

Welkom op de pagina van groep 4b!

Wie zijn wij?

Wij zijn groep 4b. Op maandag, dinsdag en woensdagmorgen is juf Jacolien in de groep en op donderdag en vrijdagmorgen is juf Dorien er altijd.

Wat leren we dit jaar?

We leren een heleboel!

Godsdienst:

We krijgen dit jaar een nieuwe methode. We zijn nog aan het kijken welke we het fijnste vinden. Na de herfstvakantie maken we een definitieve keuze.

Rekenen:

We gebruiken de methode Alles Telt. Dit is net als in groep 3. Naast een lesboek gebruiken we ook een werkboek en werken we in een schriftje. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

optellen en aftrekken tot 100 (binnen en óver het tiental)

springen over de getallenlijn

tientallen en eenheden

klokkijken: analoog en digitaal (12 uur).

tafels tot 10

meten: km m cm

windrichtingen

maanden

Wilt u thuis ook oefenen met:

splitsingen tot 20

tafels

klokkijken

Taal

Methode Staal. Taal en Spelling lopen op met elkaar. Ieder hoofdstuk heeft een ander thema. Staal gaat uit van de dagelijkse realiteit. Alle foto's en teksten in het bronnenboek (gebruikt naast het digibord en werkboek) zijn echtr situaties die kinderen ook buiten de klas tegenkomen. Elk thema start met een filmpje waarin het thema wordt geïntroduceerd. In het filmpje worden de woordenschatwoorden aangeboden.

Het zijn dus interactieve lessen met een digitaal gedeelte op het bord, met gebruik van een bronnenboek. In het werkboek staat bij elke les wat ze gaan doen en wat ze ervan leren.

In het werkboek staan oefeningen om woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven te oefenen.

De opbouw in de lessen is als volgt: Les 1 en 5: woordenschat; les 2 en 6: taal verkennen; les 3 en 7: spreken en luisteren; les 4 en 8: schrijven. Les 9 t/m 12 bestaan uit het toepassen van datgene wat de kinderen geleerd hebben in een presentatie, een publicatie of een ander eindproduct. Les 13, 14 en 15 zijn een toetsles met daaruit voortvloeiend remediëring of juist verrijking. Dit wordt voor elk kind apart bekeken; elk kind maakt dus datgene wat speciaal voor hem/haar is uitgezocht op basis van de toetsgegevens.

Spelling

Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Hiervoor gebruiken we ook de methode Staal, maar dan Spellingstaal met aparte boeken.

Er zijn 12 verschillende spellingcategorieën. De categorieën komen jaarlijks terug in een moeilijkere vorm en er komen steeds nieuwe categorieën bij.

Kinderen leren bij elk woord de juiste categorie. Bij elk woord wordt de regel opgezegd, het woord gehakt en dan pas opgeschreven.

Elke les is een herhaling van de vorige les, een digitaal gedeelte met bijbehorend filmpje, een dictee en daarna een bladzijde met oefeningen in het werkboek.

In de 4e week is er een toetsdictee (wordt niet thuis geleerd), met daarna een herhalingsweek.

Lezen

Hiervoor hebben we sinds dit schooljaar Station Zuid. Station Zuid is de naam van de methode. Maar het is ook de naam van een oude brandweerkazerne in het fictieve stadje Zummel. Daar beleven de hoofdpersonages van de luisterverhalen, Flo, Max, Tjeng, Anna en Melvin allerlei spannende avonturen. Samen hebben ze De Brandweerclub opgericht. Hun belevenissen zijn via de digibordsoftware te beluisteren. Het samen luisteren motiveert kinderen om zelf te gaan lezen en over het verhaal te praten.

In Station Zuid zijn de twee pijlers van technisch lezen verenigd. De leerlijn technisch en vloeiend lezen geeft kinderen de technische vaardigheden om verhalende en informatieve teksten te kunnen lezen: ik kan het boek lezen. De leerlijn leesbevordering stimuleert hun interesse en zin in lezen: ik wil het boek graag (kunnen) lezen. De twee leerlijnen versterken elkaar. Immers: als kinderen meer lezen gaan ze vanzelf beter lezen en krijgen ze meer zin om te lezen. Dit is de kracht van Station Zuid. In Station Zuid werken alle kinderen aan hetzelfde lesdoel. Ook lezen ze uit hetzelfde leesboek.

De verwerking gebeurt gedifferentieerd met werkboeken op 1-, 2- en op 3-ster niveau. Verder heeft de methode een vaste lesopbouw en steeds terugkerende, herkenbare werkvormen. We gebruiken deze methode elke dag 30-45  minuten.

Plezier hebben in lezen is belangrijk. Laat uw kind veel zelf lezen en ook zelf een boek in de bibliotheek uitzoeken. 1x per week gaan we in de schoolbieb een boek uitzoeken. Ook voorlezen is enorm belangrijk! Vergeet niet, lezen is het allerbelangrijkste vak op school!

Twee keer in het jaar wordt de AVI-toets en de DMT-toets afgenomen. Kinderen die nog niet het gewenste niveau hebben, oefenen extra met Connect (3x per week) Gewenste AVI niveau voor groep 4 is; in januari M4; in juni E4; hoger mag uiteraard ook!

Schrijven

Schrijfmethode: Schrijfvaardig. We leren dit jaar alle hoofdletters. Er wordt aan elkaar geschreven. Na de kerst gaan de kinderen met pen schrijven.

 Engels

Eén keer in de week

Methode Take it Easy. Alleen luisteren, praten en zingen. De leerkracht praat gedurende de les alleen in het Engels. Doel voor groep 4; vergroten van de woordenschat. Begrijpen en verstaan.

We sing songs, we listen to stories, we play wordgames, we draw pictures. 'Hello, hello, Stand up and say hello, Hello, hello, Stand up and take it easy!'

 Wereldoriëntatie

Grenzeloos/Blink : Nieuwe methode, die voor het eerst in groep 4 wordt gebruikt. Omvat aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Methode Kwink. Een interactieve, digitale methode. Gaat in op de actualiteiten van nu. Er wordt veel aandacht besteed aan de regels van school en in de klas.

Vanaf de Herfstvakantie: Elke week is één kind Bloem van de week. Op woensdag mag de bloem van de week de ik-doos mee naar school nemen. Uw kind mag in deze doos voorwerpen stoppen die belangrijk zijn. Bijv. foto’s, lievelingseten, knuffel, diploma’s, speelgoed etc. Uw kind mag hierover wat vertellen. Op deze manier leren wij elkaar beter kennen en presenteert uw kind zichzelf. Wij wachten vol spanning af!

Creatieve vakken

Tekenen, handvaardigheid en muziek

Gymnastiek
Op de dinsdag- en en donderdagmorgen gaan we naar de gym. Alle kinderen hebben op deze dagen hun gymkleding(broek,shirt, gympakje en schoenen) in een tas bij zich.

Huiswerk

Sommige kinderen hebben het nodig om thuis te oefenen. In principe wordt er geen huiswerk meegegeven.

In groep 4 is het heel zinvol om te oefenen met:

- de tafels tot 10,
- plus- en minsommen tot 20,
- spelling
- lezen

Wanneer het nodig is, om thuis extra te oefenen, dan hoort u dit van ons. Uw kind krijgt dan extra werk mee naar huis, met tips hoe het beste geoefend kan worden. 10 Minuten oefenen per dag is al voldoende!

Handige websites en gebruik van de computer

We proberen 2x per week klassikaal op laptops te werken, met bijvoorbeeld Staal en Ambrasoft. We gebruiken alleen educatieve computerspellen. Sommige kinderen maken ook gebruik van Word om bijvoorbeeld een verhaal te schrijven

www.kennisnet.nl

www.tabletportaal.nl
www.klokkijken.nl
www.rekenen-oefenen.nl
www.taal-oefenen.nl
https://tafels-oefenen.nl
www.ambrasoft.nl www.citotrainer.nl

www.google

www.citotrainer.nl

www.google.nl (rekenspelletjes, klokkijken, spelling oefenen etc.)

Overige zaken

Het stoplicht: leren zelfstandig te werken en omgaan met uitgestelde aandacht.

De time timer kan helpen bij het verbeteren van de concentratie

Elke maandag staat de zendingsbus klaar!

Klassendienst
Elke dag  zijn er 2 kinderen onder schooltijd en erna klassenhulp. Na schooltijd ruimen ze samen met de juf de klas netjes op en helpen waar nodig. Dit duurt maximaal 15 minuten. Kinderen stellen zelf hun ouders hiervan op de hoogte.

Eten en drinken
De kinderen nemen voor elke ochtendpauze iets te eten en te drinken mee naar school. Op dinsdagochtenden vragen we of de kinderen fruit mee willen brengen.

Tafels
In groep 4 zullen we de tafels 1 t/m 10 behandelen. De kinderen kunnen hiervoor een tafeldiploma verdienen. Via de mail zullen we vermelden wanneer we hiermee starten.                                                                                 

Contact
Wij willen ons graag samen met u inzetten voor de belangen van uw kind. We vinden het daarom belangrijk dat er een goed contact is. Dit is er vaak al door o.a. de 10-minuten-avonden en de rapport-gesprekken. Heeft u op andere momenten vragen, opmerkingen of suggesties? Wees welkom!

Onze emailadressen zijn: Jacolien: jacolienbunt@stichtingvco.nl -  Dorien: dorientimmerman@stichtingvco.nl