U bevindt zich hier: Het Startblok » Doomijn

Kinderopvang Doomijn

Doomijn biedt buitenschoolse opvang aan op alle scholen van VCO Harderwijk

Kinderen groeien bij Doomijn

Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. We doen alles om te zorgen dat zij zich bij ons op hun plek voelen en zorgen met liefde voor hen. Maar kinderopvang is in onze ogen meer dan dat. Wij leveren met onze kinderdagverblijven, buitenschoolse -, voorschoolse en vakantie-opvang een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen. Doordat kinderen bij Doomijn onderdeel van een groep zijn én omdat we hun ontwikkeling gericht en spelenderwijs stimuleren, vormen wij een waardevolle aanvulling op thuis en school.

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat.

Onze medewerkers

Onze medewerkers dragen bij aan het opgroeien van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Om de kwaliteit van hun werk te waarborgen besteden wij veel aandacht aan scholing op het gebied van pedagogische kwaliteit en ontwikkelingsstimulering. Onze medewerkers worden bij hun werk ondersteund door verschillende specialisten, waaronder een pedagoog en een vakdocent Muziek en Bewegen.

Verbinding met u

Om uw kind goed te begeleiden vinden we contact met u belangrijk. We delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe hij zich op allerlei gebied ontwikkelt, thuis en bij Doomijn. Bij het brengen en halen nemen we daarom de tijd voor u. Daarnaast ontmoeten we u graag bij oudergesprekken, organiseren we ouderactiviteiten en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Wilt u meer informatie, bezoek dan onze website www.doomijn.nl of neem contact op met vestigingsmanager Karen Borst, tel. 06 – 811 93 632