U bevindt zich hier: Het Startblok » Vraag en antwoord

Veel gestelde vragen.

1. Wij zijn geen lid van een kerk, kan mijn kind toch aangemeld worden op het Startblok?

Ja! De VCO (= het bestuur van de school) kent een open aannamebeleid. Dit betekent dat iedereen welkom is. Tijdens het intake gesprek wordt hier meer over verteld.

2. Wordt er aandacht geschonken aan "het leren omgaan met elkaar"?

Ja. De kinderen moeten met plezier naar school gaan. Op onze school zien we het als onze missie dat we een goede sfeer op school hebben. Het leren omgaan met elkaar is daar een belangrijk onderdeel van. De kinderen krijgen wekelijks lessen vanuit de methode Kwink om sociaal emotioneel te mogen ontwikkelen. Ook in de dagelijkse praktijk laten we de inhoud van deze doelen terugkomen. Het is verweven in ons onderwijs. Zo ziet u bijvoorbeeld de woorden 'respect, verantwoordelijk en veilig' overal hangen.

3. Mijn kind kan meer aan dan hij/zij laat zien. Wat doet de school dan?

Wij kennen op Het Startblok moderne onderwijsmethoden. Voor leerlingen die meer leerstof aan kunnen dan gemiddeld, wordt verdiepingsstof aangeboden. Deze leerstof is uitdagend en stimuleert de leerlingen tot het leveren van betere prestaties. Vanaf vorig cursusjaar zijn er ontdekuren voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Ze krijgen een dagdeel per week buiten de klas les van juf Marjolein. Kijk voor meer informatie onder het kopje ' groepen-ontdekuren'. Ook hebben we Plusklassen samen met de Triangel en het Baken. Deze lessen worden op dinsdagmorgen gegeven voor de kinderen van de groepen 5/6 en 7/8.

4. Welke mogelijkheden zijn er voor de leerlingen na schooltijd?

Het Startblok staat in de wijk Drielanden. In het Multi Functionele Centrum de Bogen (MFC de Bogen) zijn een aantal instellingen gehuisvest waar ook de leerlingen van de andere scholen in de wijk gebruik van kunnen maken. We bieden ook Brede School activiteiten aan gedurende het jaar, die in de scholen in de wijk worden gegeven.

5. Heeft Het Startblok ook een naschoolse- en voorschoolse opvang?

Ja, in Het Startblok is ook de buitenschoolse opvang gehuisvest. Op de website onder het kopje "Doomijn" kunt u hier informatie over lezen.

6. Hoe groot zijn de groepen?

Het beleid van de school is erop gericht de onderbouwgroepen niet te groot te laten worden. Kleine groepen in de onderbouw vinden we belangrijk. In de prakijk komt dit neer op groepen gemiddeld van 25 leerlingen.

7. Welke inbreng hebben ouders op Het Startblok?

Samenwerken met de ouders is in het belang van het kind. Samen met u willen we ons inzetten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. . We vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden, maar we vinden het ook belangrijk dat ouders gemakkelijk de weg naar school weten te vinden. “Wacht niet met uw vragen of opmerkingen tot een ouderavond, maar kom direct naar school”, is een belangrijke stelling van Het Startblok.

8. Kan mijn kind ook tussen de middag overblijven?

Ja, dat is mogelijk. Onder toezicht van enkele overblijfouders kunnen de kinderen  overblijven. We beginnen gezamenlijk en na het eten kunnen de kinderen spelletjes doen, kleuren of buiten spelen. Informatie kunt u vinden onderaan de blz van de site bij "overblijven".

9. Hoe kan ik meer informatie krijgen over de school?

Het kiezen van de juiste school voor uw kind is een belangrijke keuze. Het is daarom goed om zich zo uitvoerig mogelijk te laten informeren over de organisatie en het onderwijs op de school. We willen u graag informeren over onze school. Het toesturen van de uitgebreide schoolgids, het brengen van een bezoek thuis (ook ’s avonds mogelijk) en/of een bezoek brengen aan onze school zijn mogelijkheden om te weten te komen of Het Startblok de school is die u zoekt.