Laatste nieuws

Studiedag 19 juni vervalt

Maandag 15 juni 2020 - Omdat er al zoveel lestijd verloren is gegaan laten we de studiedag op... Meer »

24 juni- Wie komt ons helpen?

Vrijdag 12 juni 2020 - Afgelopen woensdag is er hard gewerkt aan het groen onderhoud van het ... Meer »

Oproep: Wie wil ons helpen?

Maandag 8 juni 2020 - wie wil ons op woensdagmorgen, vanaf half 9, een half uurtje helpen bi... Meer »

(Gedeeltelijk) open!

Donderdag 23 april 2020 - De scholen gaan weer gedeeltelijk open.  We kijken er naar uit o... Meer »

Top ouders!

Donderdag 2 april 2020 - Veel waardering hebben we voor uw inzet bij het onderwijs aan uw kinde... Meer »

 

Bekijk onze Facebook-pagina op facebook.com/cbshetstartblok

 
 

De website van CBS het Startblok is bedoeld voor algemene informatie. In het kader van AVG privacy wetgeving vermelden wij geen bijzonderheden op de pagina's van de groepen.

Het team van Het Startblok –  gevestigd in een modern, nieuw gebouw –  vindt het belangrijk om onze leerlingen te begeleiden in het leren. Met een ondernemende en uitdagende houding en 21th skills, willen we alle kinderen handvatten geven voor de rest van hun leven. Met modern onderwijs in een veilige en plezierige omgeving waarin leerlingen leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan, ongeacht afkomst en cultuur. Daarbij besteedt Het Startblok veel aandacht aan beweging en gezond leven.

Klik hier voor een virtuele toer door onze school.

 

Onze speerpunten zijn: Onderwijs voor Hoofd, Hart en Handen

Een mooi nieuw gebouw met de modernste voorzieningen en een groen en duurzaam plein vanaf 2019

Plusklassen en een peuterspeelzaal in onze eigen school.

Veel aandacht voor uitdaging en ondernemende houding

Naschoolse opvang in het eigen schoolgebouw

Brede School-activiteiten voor alle leerlingen