Over Het Startblok

Gelegen in Drielanden!

Op 16 augustus 2004 opende de school voor het eerst haar deuren voor de kinderen. De school is gestart met 8 leerlingen. Het cursusjaar 2023-2024 wordt gestart met ongeveer 440 leerlingen.

Ons missie verhaal
Je basisschoolleeftijd blijft je je hele leven bij. Die meester of juf die je ziet en je aandacht geeft; waarbij je je gewenst en geliefd voelt. Wij zijn een plek waar ‘proberen áltijd lukt’. Waar wij je helpen door te zetten en met moed nieuwe uitdagingen aan te gaan, omdat wij geloven dat je dáár het meest van leert. Voor de één is dat een fladdertocht en voor de ander een pijlsnelle vlucht. Wij willen jou laten groeien in het maken van verantwoorde keuzes voor de ander en voor jezelf. Samen met je ouders helpen wij jou een vliegende start te maken voor de rest van je leven. Zo mag je nieuwsgierig en vol vertrouwen verder de wereld in vliegen naar je nieuwe bestemming.

Onze visie
1. We bieden onderwijs gericht op het leren leven vanuit onze Christelijke identiteit en onze kernwaarden ‘Veilig, Respectvol en Verantwoordelijk’.
2. We stimuleren een continue ontwikkeling van elk kind in kennis en vaardigheden, vanuit een betekenisvolle context.
3. We bieden een kansrijke leeromgeving, waar we, vanuit hoge verwachtingen, kinderen mede-eigenaar laten worden van hun leerproces gericht op reflectie en groei.
4. We stimuleren onze kinderen maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk te handelen om als medemens ín de wereld te staan.

Huisvesting

Sinds januari 2010 beschikken we over een gloednieuw modern schoolgebouw aan het Biezenplein 2. Het schoolgebouw telt 18 lokalen, een speellokaal en een handenarbeidsruimte. Daarnaast zijn er verschillende werkplekken gecreëerd waar kinderen zelfstandig of in kleine groepjes kunnen werken. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal naast de school. Sinds 2019 hebben we ook een prachtig vernieuwd groen schoolplein!

Onze speerpunten

Daarom het Startblok.

  • Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om goed les te kunnen geven.
  • Het onderwijs gaat uit van verschillen die er bestaan tussen kinderen. Er moet uitdagende leerstof zijn voor kinderen die meer leerstof aankunnen.
  • Het onderwijs moet zodanig georganiseerd worden dat er voldoende individuele aandacht is voor de leerlingen.
  • We schaffen moderne onderwijsmethoden aan, waarbij het gebruik van de computer een belangrijke plaats heeft.
  • Leerlingen die extra hulp nodig hebben, moeten die extra zorg krijgen.
  • Het Startblok hecht veel waarde aan de inbreng van ouders.

Hoe kunnen we je helpen?

Missie & visie

Lees meer

Schooltijden

Lees meer

Leerlingraad

Lees meer

Jaarplannen

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken