Over Het Startblok

Gelegen in Drielanden!

Op 16 augustus 2004 opende de school voor het eerst haar deuren voor de kinderen. De school is gestart met 8 leerlingen. Het cursusjaar 2020-2021 wordt gestart met ongeveer 400 leerlingen. Onze missie is:

Je basisschooltijd blijft je je hele leven bij. Die grappige meester. Die lieve juf. Iets nieuws ontdekken tijdens de les. Het is een periode waarin kinderen een vliegende start maken voor de rest van hun leven. Je wilt dat die herinneringen waardevol en warm zijn. Dat begint voor ons met de sfeer in school. Als die door kinderen als ‘goed’ wordt beoordeeld, komen kinderen tot leren. Ze ontwikkelen zich tot sociale en nieuwsgierige kinderen. (We streven ernaar, dat elk kind de sfeer met minimaal een ‘goed’ beoordeelt.) Want, als je lekker in je vel zit, gaat het leren een stuk gemakkelijker. Dan blijf je je ontwikkelen. Deze onderzoekende houding stimuleren we. Voor de één is dat een fladdertocht en voor de ander een pijlsnelle vlucht omhoog. Elk kind mag later terugkijken op een mooie tijd in ons veilige nest!

Huisvesting

Sinds januari 2010 beschikken we over een gloednieuw modern schoolgebouw aan het Biezenplein 2. Het schoolgebouw telt 18 lokalen, een speellokaal en een handenarbeidsruimte. Daarnaast zijn er verschillende werkplekken gecreëerd waar kinderen zelfstandig of in kleine groepjes kunnen werken. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal naast de school. Sinds 2019 hebben we ook een prachtig vernieuwd groen schoolplein!

Onze speerpunten

Daarom het Startblok.

  • Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om goed les te kunnen geven.
  • Het onderwijs gaat uit van verschillen die er bestaan tussen kinderen. Er moet uitdagende leerstof zijn voor kinderen die meer leerstof aankunnen.
  • Het onderwijs moet zodanig georganiseerd worden dat er voldoende individuele aandacht is voor de leerlingen.
  • We schaffen moderne onderwijsmethoden aan, waarbij het gebruik van de computer een belangrijke plaats heeft.
  • Leerlingen die extra hulp nodig hebben, moeten die extra zorg krijgen.
  • Het Startblok hecht veel waarde aan de inbreng van ouders.

Hoe kunnen we je helpen?

Missie & visie

Lees meer

Schooltijden

Lees meer

Leerlingraad

Lees meer

Jaarplannen

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken