Kinderopvang Doomijn

Talenten ontdekken 

Het Startblok werkt samen met Doomijn Kinderopvang. Samen staan we voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Doomijn biedt opvang voor alle scholen van Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk.

Doomijn Kinderopvang stimuleert het spelend onderzoeken van de wereld en daagt kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen, zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.

Doomijn Kinderopvang biedt op onze school de volgende opvang:

  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • voorschoolse opvang (VSO)

Onze medewerkers

Onze medewerkers dragen bij aan het opgroeien van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Om de kwaliteit van hun werk te waarborgen, besteden wij veel aandacht aan scholing op het gebied van pedagogische kwaliteit en ontwikkelingsstimulering. Onze medewerkers worden bij hun werk ondersteund door verschillende specialisten, waaronder een pedagoog en een vakdocent Muziek en Bewegen.

Verbinding met u

Om uw kind goed te begeleiden vinden we contact met u belangrijk. We delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe hij zich op allerlei gebied ontwikkelt, thuis en bij Doomijn. Bij het brengen en halen nemen we daarom de tijd voor u. Daarnaast ontmoeten we u graag bij oudergesprekken, organiseren we ouderactiviteiten en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Over Doomijn Kinderopvang

Doomijn ziet kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken. Bij Doomijn Kinderopvang zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld waarin ze mogen spelen met veel plezier.

Contactgegevens

Onze afdeling Klantadvies is bereikbaar via: klantadvies@doomijn.nl of via (038) 4214521. Voor meer informatie kunt u onze eigen website bezoeken: www.doomijn.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken