Onze missie en visie

Je basisschooltijd blijft je je hele leven bij. Die grappige meester. Die lieve juf. Iets nieuws ontdekken tijdens de les. Het is een periode waarin kinderen een vliegende start maken voor de rest van hun leven. Je wilt dat die herinneringen waardevol en warm zijn.

Dat begint voor ons met de sfeer in school. Als die door kinderen als ‘goed’ wordt beoordeeld, komen kinderen tot leren. Ze ontwikkelen zich tot sociale en nieuwsgierige kinderen. Want, als je lekker in je vel zit, gaat het leren een stuk gemakkelijker. Dan blijf je je ontwikkelen. Deze onderzoekende houding stimuleren we. Voor de één is dat een fladdertocht en voor de ander een pijlsnelle vlucht omhoog.

Elk kind mag later terugkijken op een mooie tijd in ons veilige nest!

Professionele leergemeenschap

Wij streven naar een positief werkklimaat, waarbij de doorgaande lijn geborgd is. We vormen met elkaar een professionele leergemeenschap. In een organisatie waar men een professionele cultuur nastreeft, is men gericht op:

  • kwaliteit en verbetering van de resultaten. Daartoe worden de kwaliteiten van individuele medewerkers erkend, benoemd en benut. In een professionele cultuur word je aangesproken op je kwaliteiten en neem je besluiten op basis van kwaliteit.
  • samenwerking en er wordt geëxperimenteerd en geleerd.
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten van eigen werk.

Visie op onderwijs

Bij ons op school zien we elk kind als een individu met eigen talenten. We creëren een leeromgeving, waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. We begeleiden kinderen zodanig, dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden.
Daarbij gaan we uit van een positieve benadering, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind heeft, maar we houden ook rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden.

Visie op identiteit

Het Startblok is een Christelijke school. Wij willen leven en werken vanuit ons geloof in God en Jezus Christus. Wij gaan uit van de normen en waarden, die ontleend zijn aan de Bijbel. We maken de leerlingen vertrouwd met de inhoud van de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven.
Vanuit onze liefde voor God willen wij een bijdrage leveren aan de geestelijke vorming van de kinderen. We werken in de groepen 1 t/m 8 met de godsdienstmethode Kind op Maandag.

Daarnaast vieren wij de Christelijke feesten.
Wij staan open voor gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Van ouders en kinderen wordt verwacht dat zij de Christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan de door ons georganiseerde vieringen.

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

“Leerlingen en leerkrachten kunnen samen leren met, door en over ICT.”

Digitale Vaardigheden

Download

Visie op de toekomst

In dit digitale tijdperk is het voor ons onmogelijk om een samenleving voor te stellen zonder tablets, mobieltjes, laptops en computers. Door onze doorlopende leerlijn op het gebied van digitale vaardigheden, bereiden we de kinderen goed voor op een toekomst, waarin naast kennis en informatie ook steeds meer andere vaardigheden van belang zijn. Door het volgen van de leerlijn, ‘vliegen’ leerlingen de school uit met een rugzak vol kennis en vaardigheden op het gebied van informatievaardigheden, mediawijsheid en programmeren. Kortom: we leiden onze kinderen op tot levensexperts.

Neem gerust eens een kijkje in de leerlijn hier links!

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken