Overblijfregeling Het Startblok

Kinderen vinden het heerlijk

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Zij zorgen  ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. 

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee voor  de middagpauze. 

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken