Schoolgids

Neem een kijkje! 

Op deze pagina kunt u de schoolgids van CBS Het Startblok vinden.

De papieren versie van de schoolgids sturen we graag naar u op, mocht u dat liever hebben. Mail of bel naar: marjoleinschuchard@stichtingvco.nl  – 0341430921.

Schoolgids 2023-2024

Venster schoolgids 2023-2024

Download

Talenten ontdekken

Doomijn Kinderopvang stimuleert het spelend onderzoeken van de wereld en daagt kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen, zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.

Doomijn Kinderopvang biedt op onze school de volgende opvang:

  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • voorschoolse opvang (VSO)

De medewerkers

De medewerkers dragen bij aan het opgroeien van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Om de kwaliteit van hun werk te waarborgen besteden wij veel aandacht aan scholing op het gebied van pedagogische kwaliteit en ontwikkelingsstimulering. Onze medewerkers worden bij hun werk ondersteund door verschillende specialisten, waaronder een pedagoog en een vakdocent Muziek en Bewegen.

Verbinding met u

Om uw kind goed te begeleiden vinden we contact met u belangrijk. We delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe hij zich op allerlei gebied ontwikkelt, thuis en bij Doomijn. Bij het brengen en halen nemen we daarom de tijd voor u. Daarnaast ontmoeten we u graag bij oudergesprekken, organiseren we ouderactiviteiten en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Verbinding met u

Contactgegevens
Onze afdeling Klantadvies is bereikbaar via: klantadvies@doomijn.nl of via (038) 4214521. Voor meer informatie kunt u onze eigen website bezoeken: www.doomijn.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken