Absent-melding

Afmelden

Is uw kind ziek of moet hij/zij naar een specialist? Dan kunt u uw kind afmelden in de Parro app. Mochten wij geen bericht van u ontvangen, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. 

Verlof

Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden. Zoals het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk of het overlijden van familielid. Als dit verlof minder dan tien dagen beslaat, kan de schooldirecteur in deze en andere zeer bijzondere omstandigheden toestemming geven voor extra verlof. Vraagt u meer dan tien dagen verlof aan? Dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Wij mogen slechts een keer per jaar verlof verlenen buiten de officiële schoolvakanties. Bovendien mogen we maximaal tien verlofdagen verstrekken. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken