De ouderraad

Het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten

De ouderraad helpt de leerkrachten van Het Startblok bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteitenzowel binnen als buiten school. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasviering,het korfbaltoernooi en het spektaculaire pleinfeest. De ouderraad ondersteunt ook bij activiteiten die de leerkrachten zelf organiserenzoals de schoolreisjes. Voor het organiseren van al deze activiteiten zijn binnen de ouderraad commissies actiefDeze commissies organiseren een bepaalde activiteit en bereiden deze ook voor. Het kan voorkomen dat de ouderraad een beroep doet op u om wat meer hulp te hebben bij bepaalde activiteiten. 

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren.
Eens in de zes weken vergadert de ouderraad op school. 

De ouderraad van 2021 –2022 bestaat uit:Vincent Hoveling (Penningmeester), Karin van Dijk,  Martine Ningbers,  Thomas Fokkens, Annemarie de Jong, Susanne van der Plas en Aleida Descendre. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u een keer meekijken met een Ouderraadsvergadering, neemt u dan gerust op met de voorzitter Thomas Fokkens: thomas.fokkens22@gmail.com 

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken